Masal bu ya 2!

Masal Ülkesi’nde yakışıklı prens ile evlenecek kişiyi belirleyecek seçim iptal edilmiş…

Bir tek Kül Kedisi ve soytarıları memnunmuş bu durumdan.

Herkes birbirine soruyormuş; iptal edilmiş edilmesine de gerekçesi neymiş bu iptalin!

Sesler yükseldikçe yükselmiş…

Sorular arttıkça artmış…

Dayanılmaz bir hal almış…

Fakaaat…

Yedi Cüceler kaçtıkça kaçarmış!

En sonunda sıkışıp kalmışlar…

Bir karar verelim demişler…

Birbirlerine sormuşlar…

Ne diyelim, ne diyelim?

Bir şey bulamamışlar!

Çalındı deseler, Kül Kedisi’nin gözlerinin önünde yapılmış seçim!

Yanlış kişiler seçime katıldı deseler, oy veren herkes belliymiş.

Düşünmüşler taşınmışlar, biraz da kaşınmışlar…

Kendini akıllı sanan, hemen ortaya atılmış…

Sayfalarca yazalım…

Nasılsa okuma oranı düşük!

Kimse okumaz, okuyan da anlamaz…

Diğer altısı çok memnun olmuş bu işe…

Oturmuşlar…

Ve yazmışlar…

P – r – e – n – s – i – l – e – e – v – l – e – n – e – c – e – k – o – l – a - n – k – i – ş – i – n – i -n – b – e – l –i – r – l – e – n – e – c – e – ğ - i – s – e – ç – i – m - i – b – i – z – Y – e – d – i -  C – ü – c – e – l – e – r -  i – p – t – a - l - e – t – t – i - k – ç – ü – n – k - ü – P – a – m – u - k – P – r – e – n – s – e - s – g – e – l – d - i – v – e – ç – o - k – a – ğ – l – a – d - ı – ç – ü – n – k - ü – a – r – k – a – d – a – ş - ı – K – ü - l – K – e – d – i – s - i –p – r – e – n – s - i – k – a – y – b – e – d – e – c – e – ğ - i – i – ç – i - n – ç – o - k – ü – z – ü – l – m – ü - ş – v - e – r – i – c - a – e – t – m – i - ş, - s – e – ç – i – m - i – i – p – t – a - l –e – t – m – e – m – i – z - i – i – s – t – e – d - i, - b – i - z – d - e – o – y – ü – z – d – e – n - i – p – t – a - l – e – t – t – i - k.”

Yazıyı eline alan tekrar tekrar bakmış, okumaya çalışmış.

Bir şey anlamamış.

Onlar anlamadıkça Yedi Cüceler keyiflenmiş!

Bu masal burada bitmezmiş!

Gökten üç elma düşmüş, üçü de Kül Kedisi’nin ağzına!

Çünkü başka kimsenin yeme hakkı yokmuş!

A+ A-