Trafik cezalarına büyük zam geliyor !

AK Parti'nin, trafik cezalarınını artırılması teklifi Meclis'e sunuldu.

Trafik cezalarına büyük zam geliyor !
A+ A-

AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre, kamyon ve TIR'larda emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise 1002 lira idari para cezası getirilecek. Hız sınırını aşanlara 3 demede ceza uygulanacak.

İŞTE YENİ CEZALAR

Trafikte çakar ışık kullananlar 1002 lira para cezası ödeyecek. Aynı suçu tekrar edenler trafikten men edilecek. Kırmızı ışık ihlali halinde 235 TL ceza ödenecek. Emniyet şeridi cezası 1002 TL’ye yükseliyor. Cep telefonu kullanmanın cezası 235 TL'ye yükselecek.

Spin ve drift olarak ifade edilen tehlikeli hareketleri yapanlar 5 bin 10 lira para cezası ile cezalandırılacaklar ve 60 gün trafikten men edilecekler.

Sürücüler dikkat ! EDS artık sadece hız cezası yazmayacak !Sürücüler dikkat ! EDS artık sadece hız cezası yazmayacak !

Önemli değişikliklerin bulunduğu teklifle, başlıca şu düzenlemeler hayata geçirilecek:     

- Güvenlik korucularının gençleştirilmesi amacıyla emeklilik hakkı getiriliyor.     

- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görev yapmakta olan öğretim elemanları, muadilleri ile aynı özlük haklarına sahip olacak.     

- Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında; kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi getiriliyor.     

- Mevzuatta belirlenenlerin dışında çakar lamba, siren gibi ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları kullananlara yaptırımlar getiriliyor.     

- Muayenesi olmadan karayolunda kullanılan araçlara uygulanacak idari para cezaları arttırılıyor.     

- Verilen izine rağmen muayenesi yaptırılmayan ya da "emniyetsiz" raporu verilen araçların karayolunda sürülmesi halinde uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.     

- Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek veya tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek, spin atma gibi diğer yol kullanıcıları için ciddi tehlike oluşturan bu ihlaller, açıkça düzenlenerek yaptırımlar belirleniyor.     

- Kırmızı ışık ihlallerine ilave yaptırımlar getirilerek caydırıcı tedbirler alınıyor.     

- Hız sınırlarını aşma ile ilgili para cezası ve yaptırımlar yeniden düzenleniyor     

- Trafikte önceliğin yayalara ait olduğu ilkesinden hareketle, kanunda belirlenen alanlarda ilk geçiş hakkı yayalara veriliyor; trafikte yayaların haklarına riayet etmeyenlerin sorumluluğu arttırılıyor.     

- Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarının kullanımının önlenmesinde caydırıcılığı artırmak amacıyla yaptırım ağırlaştırılıyor.     

- İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı ile mücadele kapsamında araç işleten veya sahibi, gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınıyor.     

- Abartılı egzoza (Yüksek ses çıkaran) yaptırımlar getiriliyor     

- Başpolis alımı sonlandırılıyor ve sınavlarda başarılı olması ve eğitimi tamamlaması halinde Komiser Yardımcısı olabilmeleri imkanı getiriliyor.       

Helikopter destekli trafik denetimiHelikopter destekli trafik denetimi

- Terörle etkin mücadele kapsamında; suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardım edenler de ödül kapsamına alınıyor.     

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarında, kamusal zararı ve kişilerin hak kaybının önlenmesi ve tam bilgiye ulaşılması amacıyla düzenleme yapılıyor.     

 
- Mera komisyonuna genel kolluk temsilcisi eklenerek meralar ile ilgili tasarruflarda asayiş yönünden daha etkin kararlar alınması yönünde düzenlenmeye gidiliyor.     

- Türkiye'de ikamet etmeyen yabancıların, kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinin e-Devlet sistemi üzerinden yürütebilmesi için yabancı kimlik numarası verilmesine imkanı getiriliyor.     

- Uyuşturucuyla etkin mücadele amacıyla; soruşturma ve operasyon sürecinin tüm aşamalarında yer alan ancak bizzat ve fiilen el koyma işleminde yer almayan personelin de ödüllendirilmesi ve örgütlü düzeyde sokak ticaretinde muhbir ve hak edenlere, bireysel sokak ticaretinde ise el koyanlara ikramiye ödenecek.   

- Çocukların korunması amacıyla, bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılması veya verilmesinin yasaklanacak.     

- Adıyaman Samsat, Kahta İlçeleri ve çevresinde 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle konut, ahır ve işyerleri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelere yardım yapılacak.     

- Hakkari'de Derecik adıyla bir ilçe kurulacak.