Rusya'nın gizemli köyü ! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Rusya'da Gizeldon Nehri üzerinde bulunan, Kuzey Osetya'daki Alania Proigrodny Bölgesi'nde yer alan Dargavs köyünün sırrı yıllardır çözülemiyor.

Rusya'nın gizemli köyü ! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Yaklaşık 99 değişik şekilde kriptalardan (Eski Roma'da Hristiyanların gizlice ibadet ettikleri taş oda) oluşan bu mezarlık, arkeologlar tarafından 14. ve 16. yy’a ait oldukları söylense bile bazılarının 12. yy’a kadar uzandığına dair bilgiler bulunuyor.

1/ 12
Rusya'nın gizemli köyü ! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Yer üstü Kriptaların bölgede yaşamış zengin ailelere, yeraltı kriptalarının da yoksul ailelere ait olduğu söyleniyor. Bölge sakinleri sevdiklerini kıyafetleri ve değerli eşyalarıyla birlikte gömmüş. Kripta mezarların bazılarında yeraltı odaları bulunurken bazıları iki ve üç katlı olduğu biliniyor. Ailesi olmayan veya bölgeye sonradan gelenler için de ortak mezarlar bulunuyor.

2/ 12
Rusya'nın gizemli köyü ! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Ölüler Şehri’nin hikâyesi, bölge tarihinin de bir parçasını içeriyor. 17. ve 18. yy’da bölgede yayılan veba salgını. Burada araştırma yapan uzmanlar ve arkeologlar, hastalığa yakalanan bölge sakinlerinin başkalarına bulaştırmamaları adına burada yaşadıklarını ve zamanla karantina bölgesi görevi gördüğünü de açıklıyor.

3/ 12
Rusya'nın gizemli köyü ! Kimse gitmeye cesaret edemiyor

Buraya gelenlerin hastalıktan kurtulamayacağını anlayınca mezarlıkları yaptığı ve son anlarını burada geçirdikleri anlatılıyor. Gün geçtikçe bölgeye yayılan salgın sonucunda artık gömecek kimsesi kalmayan insanlar aile mezarlarının içinde ölümlerini beklemeye başlamışlar.

4/ 12